MYSTERY DINNER

MYSTERY DINNER

GDPR

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy governs the manner in which Mystery Dinner Games s.r.o. collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the https://www.mysterydinner-cz.com  website (“Site”). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Mystery Dinner Games s.r.o.

Personal identification information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, place an order, subscribe to the newsletter, respond to a survey, fill out a form, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number, credit card information. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

 How we use collected information

Brainteaselava s.r.o. may collect and use Users personal information for the following purposes:

To improve customer service. Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.

To personalize user experience. We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.

To improve our Site. We may use feedback you provide to improve our products and services.

To process payments. We may use the information Users provide about themselves when placing an order only to provide service to that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to provide the service.

To run a promotion, contest, survey or other Site feature.

To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.

Information users provide us in reservation form we use for realizing the booking itself and as an option to contact user in a case of need.

We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. Based on legitimate interest we use email address also to inform the User that already tried our games about news and special offers connected to related products. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sensitive and private data exchange between the Site and its Users happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys.

Third party websites

Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website’s own terms and policies.

Changes to this privacy policy

Brainteaselava s.r.o. has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:

info@mysterydinner-cz.com

Mystery Dinner Games s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

These Privacy policy is valid since 5.5.2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto zásady ochrany soukromí upravují způsob, jakým společnost Mystery Dinner Games s.r.o. shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů (každý, „Uživatel“) webu https://www.mysterydinner-cz.com („Stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky a všechny produkty a služby nabízené společností Mystery Dinner Games s.r.o.

Osobní identifikační údaje


Můžeme shromažďovat osobní identifikační údaje od Uživatelů různými způsoby, včetně, ale nejen, když Uživatelé navštíví naše stránky, registrují se na stránce, zadají objednávku, přihlásí se k odběru newsletteru, odpoví na průzkum, vyplní formulář. a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které zpřístupňujeme na našich stránkách. Uživatelé mohou být podle potřeby požádáni o jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, informace o kreditní kartě. Uživatelé však mohou naše stránky navštěvovat anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně předají. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje, kromě toho, že jim to může bránit v zapojení do určitých činností souvisejících se stránkou.


Neosobní identifikační údaje


Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích, kdykoli interagují s našimi stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobech připojení uživatelů k našim stránkám, jako je operační systém a využívaní poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.


Jak využíváme shromážděné informace


Společnost Brainteaselava s.r.o. může shromažďovat a používat osobní údaje uživatelů pro následující účely:
Pro zlepšení služeb zákazníkům. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory.
Pro přizpůsobení uživatelské zkušenosti. Můžeme použít souhrnné informace, abychom pochopili, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a zdroje poskytované na našich stránkách.
Pro zlepšení našich stránek. Můžeme použít zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, ke zlepšení našich produktů a služeb.
Ke zpracování plateb. Údaje, které o sobě uživatelé poskytnou při zadávání objednávky, můžeme použít pouze k poskytování služeb k této objednávce. Tyto informace nesdílíme s externími stranami s výjimkou rozsahu nezbytného k poskytování služby.
Chcete-li spustit propagaci, soutěž, průzkum nebo jinou funkci webu.
Zasílat uživatelům informace, se kterými souhlasili, o tématech, o kterých si myslíme, že je budou zajímat.
Informace nám uživatelé poskytují v rezervačním formuláři, který používáme pro realizaci samotné rezervace a jako možnost kontaktovat uživatele v případě potřeby.
E-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o Uživateli a aktualizací týkajících se jeho objednávky. Může být také použit k odpovědi na jejich dotazy, dotazy a/nebo jiné požadavky. Na základě oprávněného zájmu využíváme e-mailovou adresu také k informování Uživatele, který již naše hry vyzkoušel, o novinkách a speciálních nabídkách souvisejících s souvisejícími produkty. Pokud by se uživatel chtěl kdykoli odhlásit z odběru budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu uvádíme podrobné pokyny k odhlášení.


Jak chráníme vaše informace


Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách.
Výměna citlivých a soukromých dat mezi stránkou a jejími uživateli probíhá prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu SSL a je šifrována a chráněna digitálními podpisy.


Sdílení vašich osobních údajů


Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme jiným. Můžeme sdílet obecné agregované demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji o návštěvnících a uživatelích, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro účely uvedené výše. Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran, aby nám pomohli provozovat naši firmu a stránky nebo spravovat aktivity naším jménem, jako je zasílání newsletterů nebo průzkumů.

Webové stránky třetích stran


Uživatelé mohou na našich stránkách najít reklamu nebo jiný obsah, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nekontrolujeme obsah nebo odkazy, které se objevují na těchto stránkách, a neneseme odpovědnost za praktiky používané webovými stránkami propojenými s našimi stránkami nebo z nich. Kromě toho se tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznických služeb. Procházení a interakce na jakékoli jiné webové stránce, včetně webových stránek, které mají odkaz na naši stránku, podléhá vlastním podmínkám a zásadám této webové stránky.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů


Společnost Brainteaselava s.r.o. má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. Jakmile tak učiníme, upravíme aktualizované datum ve spodní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny, aby byli informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a být si vědomi změn.
Váš souhlas s těmito podmínkami


Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše stránky. Vaše další používání webu po zveřejnění změn těchto zásad bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.


Kontaktujte nás


Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, postupů této stránky nebo vašeho jednání s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese:

info@mysterydinner-cz.com

Společnost Mystery Dinner Games s.r.o. Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 5.5.2023

KONTAKTUJTE NÁS

GDPR

info@mysterydinner-cz.com

+420 602 185 036

Otevírací hodiny:
Podle rezervací – hru je nutné si rezervovat předem.